10 điều bạn chớ vội tin

10 điều bạn chớ vội tin

  • Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
  • Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
  • Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
  • Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
  • Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
  • Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
  • Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
  • Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
  • Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
  • Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Đức Phật dạy: “Khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm; chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này thiện lành, tốt đẹp, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán; nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và về lâu, về dài thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo”. (THEO KINH KALAMA).

Vì hạnh phúc và thành công của bạn
Có thể là hình ảnh về bầu trời, đường và cây
Facebook Comments Box
Rate this post

Để lại bình luận

Scroll to Top
0

Your Cart