Bí quyết thay đổi vận mệnh đời người (Phần 1)

Nền minh triết phương đông đã đưa ra 5 khái niệm có giá trị to lớn với chúng ta: “NHẤT MỆNH – NHÌ VẬN – TAM PHONG THỦY – TỨ HỌC VẤN – NGŨ ÂM ĐỨC” . Vậy chúng ta hiểu MỆNH – VẬN – PHONG THỦY như thế nào cho đúng?

1. NHẤT MỆNH – Là tổ hợp năm-tháng-ngày-giờ mặc nhiên được xác định và không thể thay đổi khi chúng ta được sinh ra. Mệnh là tiền định (thuộc tiên thiên) nhưng không do trời định, thực tế đây là sự kết hợp của PHÚC ĐỨC GIA TỘC + NGHIỆP CÁ NHÂN ở tiền kiếp và CỘNG NGHIỆP của Cha Mẹ sinh ra người đó. Quả thật cổ nhân cho rằng, vận mệnh của một người là do trời định nhưng phúc họa của một người lại là do bản thân tự chiêu cảm mà đến. Vì vậy, người phúc đức sẽ sinh ra trong gia đình giàu có; hoặc Cha Mẹ sinh ra con cái có hiếu thuận. Số mệnh là yếu tố quyết định toàn cục cuộc đời của một con người, tiếp đến là ảnh hưởng của thời vận, thứ ba là ảnh hưởng của phong thủy, thứ tư là học vấn và thứ năm là âm đức tích lũy của chính người ấy. Nói cách khác, số mệnh là yếu tố tiền định thuộc tiên thiên; phong thủy là hậu thiên, được quyết định bởi hành vi của con người và sự điều chỉnh môi trường sinh sống.

 2. NHÌ VẬN (Thời Vận) – Chính những diễn biến xảy ra tương ứng với một giai đoạn nhất định như là ngày, tháng, năm (trung vận là 3 năm, đại vận là 10 năm). Dùng phương pháp Bát Tự sẽ tính toán chính xác khi nào bước vào một đại vận mới. Vận thì luôn luôn thay đổi. Cái làm cho vận đổi chính là TÂM con người.


Facebook Comments Box
Rate this post

Để lại bình luận

Scroll to Top
0

Your Cart