Ai được mua nhà ở xã hội? 

Ai được mua nhà ở xã hội?

9 đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (Điều kiện cần)

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể:

1 – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

2 – Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn

3 – Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

4 – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

5 – Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

6 – Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

7 – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

8 – Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.

9 – Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Facebook Comments Box
Rate this post

1 thoughts on “Ai được mua nhà ở xã hội? ”

Để lại bình luận

Scroll to Top
0

Your Cart