Người nam châm – 15. TIN TƯỞNG

15. TIN TƯỞNG Tin tưởng Những công cụ mà chúng tôi cung cấp sẽ là những mảnh đất, còn bạn phải gieo hạt giống và tạo ra một môi trường nuôi dưỡng để chúng có thể phát triển và lớn mạnh. Giờ đây bạn đã “đặt chỗ” của mình với vũ trụ, bạn phải có […]

Người nam châm – 14. HÀNH ĐỘNG

14. HÀNH ĐỘNG Hành động Hãy bắt đầu mở rộng trái tim và tâm trí bạn. Cam kết với bản thân mình rằng bạn sẽ sử dụng các công cụ mà chúng tôi đã cung cấp vào cuộc sống hàng ngày và cố gắng để ý hơn nữa tới sự đồng bộ kì diệu tồn […]

Người nam châm – 12. THÁI ĐỘ

12. THÁI ĐỘ Thái độ của bạn có thể tạo ra, hoặc phá bỏ bất kì thuận lợi nào Thái độ chính là nguồn năng lượng bạn mang trong mình. Bạn có thể có thái độ tích cực về những sự kiện diễn ra trong đời bạn, mà cũng có thể bạn chỉ có than […]

0703858582
0

Your Cart