Coronavirus outbreak – 2

Coronavirus outbreak CHAPTER 2: CORONA VIRUS – SARs In 2003, SARS first became known as a distinct corona virus strain. The origin of the virus was never clear, although the first human infections can be traced back to Guangdong Province in 2002. The virus then became a pandemic which caused more than 8,000 influenza-like disease […]

Coronavirus outbreak – 1

Coronavirus outbreak All the secrets revealed about the Covid-19 pandemic. A complete rational guide of its Evolution, Expansion, Symptoms and First Defense. Written by Sidney Osler CHAPTER 1: HUMAN CORONA VIRUS OUTBREAK 2020 As 2019 drew to a close, reports emerged from an outbreak of unexplained aetiology pneumonia, with cases clustered around Wuhan’s Huanan Seafood […]

Tin tức

Lõi gốm Nano Bạc SWACF

Công nghệ Bình lọc nước SWACF sử dụng công nghệ màng lọc ceramic kích thước 0,2 –> 3 micron hình thành từ quá trình cháy của trấu. Với công nghệ xử lý đặc biệt, các hạt nano bạc (AgNP) được hình thành và bám chặt trên bề mặt các kênh dẫn bên trong lõi lọc. […]

0703858582
0

Your Cart