Bảy điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Bảy điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Đây là Bảy điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo:

Một, Người nghèo xem tivi, người giàu đọc sách

Hai, Người nghèo chọn trả tiền theo thời gian, người giàu chọn trả tiền theo kết quả.

Ba, Người nghèo đổ lỗi cho người khác, người giàu chịu trách nhiệm 100% về tất cả những gì xung quanh cuộc sống của họ.

Bốn, Người nghèo tập trung vào tiết kiệm, người giàu tập trung vào đầu tư.

Năm, Người nghèo biết tất cả, người giàu liên tục học hỏi.

Sáu, Người nghèo tin rằng tiền bạc là gốc rễ của mọi điều ác, người giàu cho rằng Nghèo đói mới là gốc rễ của mọi điều ác. Tiền là công cụ bạn sử dụng nó tốt, nó sẽ tốt ,bạn sử dụng nó cho cái ác, nó sẽ ác.

Bảy, Người nghèo có tâm lý mong trúng xổ số, người giàu luôn mang tâm lý hành động để đạt thành công.

Trân trọng

Vì hạnh phúc và thành công của bạn

Facebook Comments Box
Rate this post

Để lại bình luận

Scroll to Top
0

Your Cart